De oksidatie van propeen tot akroleine over een bismuthmolibdaatkatalysator in een fixed bed reaktor

  • P.H. Linders

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1971
Original languageDutch
SupervisorS.P. Lankhuijzen (Supervisor 1)

Cite this

'