De nederlandse milieu productie sector en procesgeintegreerde technologieen : beschrijving en analyse van de Ned. milieu produktie sector en procesgeintegreerde technologieen in het technologiebeleidsinstrumentarium van het Min. van Econ. Zaken

  • Stephanie Dekkers

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Oct 1995
Original languageDutch
SupervisorGeert P.J. Verbong (Supervisor 1)

Cite this

'