De motivatie voor de keuze voor en de beleving van Wiskunde D

  • R. van Elst

Student thesis: Master

Abstract

Dit afstudeeronderzoek gaat over de motivatie van leerlingen om te kiezen voor wiskunde D en het beeld dat ze hebben van wiskunde D. Wiskunde D dreigt in de problemen te raken doordat te weinig leerlingen het vak kiezen waardoor scholen het vak afschaffen. Wiskunde D wordt door een aantal vervolgopleidingen juist als zeer nuttig beschouwd en die zouden graag willen zien dat het vak zoveel mogelijk gegeven wordt. Het vak wiskunde D is een keuzevak en leerlingen hebben in het algemeen de vrijheid om voor wiskunde D te kiezen, maar verkiezen vaak een ander vak boven wiskunde D. Uit dit onderzoek blijkt dat de voornaamste redenen hiervoor zijn dat wiskunde D te moeilijk lijkt of niet nuttig gevonden wordt. Uiteindelijk lijkt de oplossing voor het probleem dat leerlingen goede voorlichting moeten krijgen over de inhoud van het vak, het nut van het vak en moet de angst voor het vak weggenomen worden. Deze voorlichting begint bij de docent (in de derde klas) maar zou uitgebreid kunnen worden naar oud-leerlingen of huidige wiskunde D leerlingen.
Date of Award31 Aug 2013
Original languageDutch
SupervisorP.J. den Brok (Supervisor 1) & Hans J.M. Sterk (Supervisor 2)

Cite this

'