De mogelijkheden voor het cradle to cradle concept in de Nederlandse woningbouw
: een verkenning van de huidige bouwmaterialen voor Nederlandse eengezinswoningen in relatie tot de cradle to cradle criteria

  • D.R. Tulp

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2009
Original languageDutch
SupervisorJ.M. Post (Supervisor 1), E.L.C. van Egmond - de Wilde De Ligny (Supervisor 2) & D.A.F. Anink (External coach)

Cite this

'