De meting van de voortplantingssnelheden van ultrasone golven in vaste stoffen en van de elastische constanten in CsMnCl3.2H2O

  • F.A.J.A. Potters

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1979
Original languageDutch
SupervisorF.N. Hooge (Supervisor 1)

Cite this

'