De Marche Rose : cultureel handelscentrum in Bamako : een onderzoek naar en een structuurschets voor het handelscentrum van Bamako : een ontwerp voor een nieuwe Marche Rose

  • J. Bierman

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1995
Original languageDutch
SupervisorP.A. Erkelens (Supervisor 2) & H.A.J. Henket (Supervisor 1)

Cite this

'