De koppeling van een gaschromatograaf en een massaspektrometer d.m.v. een molekuulseparator : de constructie van een separator op basis van het Biemann principe, in vergelijking met die volgens een uitvriesprocede

  • J.A.A.M. Meijer

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1971
Original languageDutch
SupervisorA.I.M. Keulemans (Supervisor 1)

Cite this

'