De kinetische modellering van de oxydatie van methaan, ethaan en hun mengsels in afwezigheid van katalysator

  • D.H.J. Strijbosch

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorQi Chen (Supervisor 1)

Cite this

'