De kinetische modellering van de oxydatie van methaan, ethaan en hun mengsels in afwezigheid van katalysator

  • D.H.J. Strijbosch

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1991
Original languageDutch
SupervisorQi Chen (Supervisor 1)

Cite this

De kinetische modellering van de oxydatie van methaan, ethaan en hun mengsels in afwezigheid van katalysator
Strijbosch, D. H. J. (Author). 31 Aug 1991

Student thesis: Master