De kinetische en thermodynamische modellering van polycondensatie-reacties

  • Y.L.M. Magilsen

Student thesis: Master

Date of Award25 Sept 2002
Original languageDutch
SupervisorJ.T.F. Keurentjes (Supervisor 1)

Cite this

'