De katalytische oxidatie van methaan naar etheen in een mikro fluidbed reaktor

  • F.M.C. Schuurmans

Student thesis: Master

Date of Award29 Feb 1988
Original languageDutch
SupervisorK. van der Wiele (Supervisor 1) & J.W.M.H. Geerts (Supervisor 2)

Cite this

'