De katalytische oxidatie van buteen-1 tot butadieen-1,3 over tin- ijzer- antimoonoxide mengsels

  • C.A.J.M. Jakobs

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1970
Original languageDutch

Cite this

'