De katalytische oxidatie van 1-methylnaftaleen in een fixed-bed reactor

  • M.W.M.F. Arts

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1967
Original languageDutch
SupervisorH.S. van der Baan (Supervisor 1)

Cite this

'