De katalytisch oxidatieve koppeling van methaan naar ethaan en etheen over Li/MgO, uitgevoerd in een micro fixed-bed reactor bij 800 graden C

  • H.J.M. Bosman

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1987
Original languageDutch
SupervisorK. van der Wiele (Supervisor 1) & J.M.N. (Han) van Kasteren (Supervisor 2)

Cite this

'