De karakteristieke eigenschappen van bismuthoxide katalysatoren voor de propeenoxidatie

  • A.H.M. Seghers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1974
Original languageDutch

Cite this

'