De inzet van CNC-bewerkingsmachines in de produktie en kwaliteit van de arbeid : een verkennend onderzoek in 6 bedrijven naar situatie, ervaringen en mogelijke invloedsfaktoren

  • R.B. Peters

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1986
Original languageDutch
SupervisorL.U. de Sitter (Supervisor 1), A.A.M. Vermeulen (Coach) & H.H. van Mal (Supervisor 2)

Cite this

'