De invloed van zeer kleine deeltjes op de mechanische eigenschappen van kunststoffen

  • Carla A.M. Pennings

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1986
Original languageDutch
SupervisorD. Heikens (Supervisor 1) & P.H.T. Vollenberg (Supervisor 2)

Cite this

'