De invloed van wateroplosbare polymeren op de stabiliteit van TiO2-suspensies in water

  • P.J.L. Maessen

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 1990
Original languageDutch
SupervisorH.N. Stein (Supervisor 1)

Cite this

'