De invloed van vaste stof- en gaseigenschappen op de fluidisatie : de overgang van homogene- naar heterogene fluidisatie

  • A.W.M. van den Berg

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1972
Original languageDutch

Cite this

'