De invloed van procesparameters op de stationaire eindgrootte van aggregaten tijdens de continue coagulatie in een CSTR

  • P.J. Montforts

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1993
Original languageDutch
SupervisorD. Thoenes (Supervisor 1)

Cite this

'