De invloed van procesparameters op de axiale menging in een Drais-reactor : onderzoek in opdracht van Akzo Nobel ter opschaling van de Twaron-reactor

  • E.J.J.M. Rossou

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1998
Original languageDutch
SupervisorJ.G. Wijers (Supervisor 1) & G.J.S. van der Gulik (Supervisor 2)

Cite this

'