De invloed van polymere quaternaire ammoniumzouten op de katalytische activiteit van cobaltftalocyanine bij de oxidatie van thiolen

  • J.J. van Oekel

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1984
Original languageDutch
SupervisorA.L. German (Supervisor 1) & W.M. Brouwer (Supervisor 2)

Cite this

'