De invloed van poly (quaternaire ammonium zouten) op de katalytische oxidatie van thiolen door cobaltftalocyanine : een kinetische studie

  • A.H.J. Tullemans

Student thesis: Master

Date of Award1 May 1987
Original languageDutch

Cite this

'