De invloed van natuurlijk en fosforothioaat DNA op de gen-expressie

  • Angela Severs

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1990
Original languageDutch
SupervisorH.M. Buck (Supervisor 1) & Marcel H.P. van Genderen (Coach)

Cite this

'