De invloed van koper op de katalytische eigenschappen van Fe/Al2O3 katalysatoren voor synthesegasomzetting

  • W.H. Dokter

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1990
Original languageDutch
SupervisorG.B.M.M. Marin (Supervisor 1) & J.H.B.J. Hoebink (Supervisor 2)

Cite this

'