De invloed van kobalt op de struktuur en de katalytische eigenschappen van de CoO-MoO3-gamma-Al2O3 ontzwavelingskatalysator

  • P.G.A.J. Werter

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1975
Original languageDutch

Cite this

'