De invloed van huiswerk op diep leren

  • Laura van Hees
  • M.C.A. van Stijn

Student thesis: Master

Abstract

In twee parallelklassen natuurkunde is onderzocht in hoeverre diep leren te stimuleren is in het (natuurkunde) onderwijs door als huiswerk bewust te oefenen met extra inzichtsopgaven in tegenstelling tot slechts het reguliere huiswerk. Daarnaast is er een enquĂȘte afgenomen om de intrinsieke motivatie te meten met betrekking tot de huiswerk attitude van leerlingen. Er bleek geen verschil te zijn in beide groepen in de intrinsieke motivatie. Wel zijn er duidelijke aanwijzingen dat het extra oefenen met inzichtsopgaven resulteert in betere prestaties. Echter is door omstandigheden het onderzoek niet correct uitgevoerd, waardoor de resultaten niet volledig betrouwbaar zijn en niet kunnen worden gegeneraliseerd.
Date of Award2017
Original languageDutch
SupervisorM. Koopman (Supervisor 1)

Cite this

'