De invloed van het tegenion op eigenschappen van polypyrrool

  • B.C.A.M. Schuermans

Student thesis: Master

Date of Award31 May 1988
Original languageDutch

Cite this

'