De invloed van grootschalige detailhandel op het winkelgedrag van consumenten

  • S.A.C. van Swaaij

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2004
Original languageDutch
SupervisorI.I. Janssen (Supervisor 1), Aloys W.J. Borgers (Supervisor 2), W.G. Keeris (Supervisor 2) & J.J.A.M. Smeets (Supervisor 2)

Cite this

'