De invloed van gips op de gezamenlijke hydratatiereaktie van tricalciumaluminaat (3CaO.Al2O3) en tricalciumsilikaat (3CaO.SiO2)

  • W.A. Corstanje

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1973
Original languageDutch

Cite this

'