De invloed van gasbellen op de electrolietweerstand tijdens waterelectrolyse

  • P.J.M. Thommassen

Student thesis: Master

Date of Award1982
Original languageDutch
SupervisorC.W.M.P. Sillen (Supervisor 1) & Sjoerd J.D. van Stralen (Supervisor 2)

Cite this

'