De invloed van fosfaat-gemethyleerd DNA op de gen-expressie : remming en stimulering van de enzymproduktie

  • S.A.M. van Stroe-Biezen

Student thesis: Master

Date of Award31 Oct 1989
Original languageDutch
SupervisorH.M. Buck (Supervisor 1)

Cite this

'