De invloed van enkele procesvariabelen op de acetonretentie bij het vriesdrogen van een dextrine-oplossing

  • P.L.M. Dols

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1969
Original languageDutch

Cite this

'