De invloed van electronenbestraling op de morfologie en de mechanische eigenschappen van polystyreen/EPDM-rubber en polystyreen/polyetheen blends

  • C.P.J.H. Borgmans

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1989
Original languageDutch
SupervisorJ.G.M. van Gisbergen (Supervisor 1)

Cite this

'