De invloed van een anorganische drager en buffers op de katalytische eigenschappen van tetra-sulfo cobalt(II)ftalocyanine voor de oxidatie van 2-mercapto-ethanol

  • M.J. Maas

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1980
Original languageDutch
SupervisorRoel Prins (Supervisor 1) & T.P.M. Beelen (Supervisor 2)

Cite this

'