De invloed van de viscositeit van een vloeistof op de stofuitwisseling tussen een gas fase en een visceuze vloeistoffase

  • T.P.E.A. Hubbers

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1969
Original languageDutch

Cite this

'