De invloed van de vertanding op de koppel/koppelhoekkromme van reluktantie-stappen-motoren

  • R. de Boer

Student thesis: Master

Date of Award31 Mar 1975
Original languageDutch
SupervisorJ.G. Niesten (Supervisor 1) & A.J.C. Bakhuizen (Supervisor 2)

Cite this

'