De invloed van de deeltjesdiameter op de mechanische eigenschappen van het san-glascomposiet

  • H. van Solkema

Student thesis: Master

Date of Award1 May 1987
Original languageDutch
SupervisorP.H.T. Vollenberg (Supervisor 1)

Cite this

'