De invloed van de decaan (en andere betrokkenen bij profielen studiekeuzebegeleiding) en bètastimuleringsprogramma's op de keuze van leerlingen binnen het havo/vwo voor N-profielen en doorstroom naar bètatechnische vervolgopleidingen

  • B. Louwerenburg

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 2009
Original languageDutch
SupervisorRuurd Taconis (Supervisor 1)

Cite this

'