De invloed van chemische reakties en mechanische spanningen op de deeltjesgroei die na verhitting aan een glad afgedraaid koperoppervlak kan optreden

  • R.F.M.J. Broeders

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1979
Original languageDutch
SupervisorJ.G.A. Hölscher (Supervisor 1) & A.H.M. Kipperman (Supervisor 2)

Cite this

'