De invloed van biofilmvorming op de hydrodynamische eigenschappen van de pakking in een bio-tricklingfilter

  • B.T.J.M. Kaptein

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1994
Original languageDutch
SupervisorS.P.P. Ottengraf (Supervisor 1) & M.E. Pleging (Supervisor 2)

Cite this

'