De impact van reflectieve lessen op de intrinsieke motivatie, self-efficacy, zelfregulatie en leerprestaties

  • I.S. Mos

Student thesis: Master

Date of Award18 Jun 2020
Original languageDutch
SupervisorJan D. Vermunt (Supervisor 1) & Marloes Hendrickx (Supervisor 1)

Cite this

'