De hydratatie van etheen : het opstarten van een semi-continue hoge druk installatie voor de hydratatie van etheen tot ethanol

  • A.J.M. Meys

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1969
Original languageDutch
SupervisorH.S. van der Baan (Supervisor 1) & M.J.A.M. den Otter (Supervisor 2)

Cite this

'