De homogene oxidatie van cysteine door molekulaire zuurstof in alkalisch milieu, gekataliseerd door Cu(++)

  • J.C.J.M. van der Cammen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1976
Original languageDutch
SupervisorJ. Zwart (Supervisor 1) & D.C. Koningsberger (Supervisor 2)

Cite this

'