De homogene katalytische oxidatie van mercapto-ethanol met molekulaire zuurstof in aanwezigheid van metaaltetrasulfophthalocyanines

  • A.J.C.M. Meijers-Loomans

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1976
Original languageDutch

Cite this

'