De heterogene katalytische oxidatie van gluconzuur tot 2-keto-gluconzuur met lood-platina op kool-katalysatoren : de invloed van lood en de methode van loodtoevoeging aan de katalysator

  • A.P.M. Kusters

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1984
Original languageDutch
SupervisorK. van der Wiele (Supervisor 1) & P.C.C. Smits (Supervisor 2)

Cite this

'