De geraadpleegde infomatiebronnen voor de levertijd, de leverhoeveelheid en de leverplaats van bouwstoffen : een verkennend onderzoek naar door uitvoerders geraadpleegde informatiebronnen

  • O.G.C. Sap

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1992
Original languageDutch
SupervisorG.J. Maas (Supervisor 1)

Cite this

'