De gasfase-oxidatie van 1-methylnaftaleen in een fixed-bed met Cd/SiO2 als katalysator

  • J.T. Croes

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1970
Original languageDutch
SupervisorH.S. van der Baan (Supervisor 1) & H.W.G. Heynen (Supervisor 2)

Cite this

'