De funktie van de ruilverkaveling in het landbouwbeleid, of beloftes maken schulden! . De integratie van de landbouw in de kapitalistische produktiewijze

  • J.M.W. Huybregts
  • R.R.G. Schröder
  • C.W.J.B. Verborg

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 1977
Original languageDutch
SupervisorH.M. Goudappel (Supervisor 1)

Cite this

De funktie van de ruilverkaveling in het landbouwbeleid, of beloftes maken schulden! . De integratie van de landbouw in de kapitalistische produktiewijze
Huybregts, J. M. W. (Author), Schröder, R. R. G. (Author), Verborg, C. W. J. B. (Author). 31 Aug 1977

Student thesis: Master