De funktie van de ruilverkaveling in het landbouwbeleid, of beloftes maken schulden! . De integratie van de landbouw in de kapitalistische produktiewijze

  • J.M.W. Huybregts
  • R.R.G. Schröder
  • C.W.J.B. Verborg

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1977
Original languageDutch
SupervisorH.M. Goudappel (Supervisor 1)

Cite this

'