De Fischer Tropsch synthese met sulfaat-houdende cobaltkatalysatoren : verhoging van de olefineselektiviteit door sulfaat promotie?

  • J.N.W. Mul

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1984
Original languageDutch

Cite this

'