De elektrische geleiding in mangaan- en zinkferrieten al dan niet gesubstitueerd met titaan

  • F.G. Smit

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1976
Original languageDutch
SupervisorF. van der Maesen (Supervisor 1) & V.A.M. Brabers (Supervisor 2)

Cite this

'